Benu Direct maakt zorgvuldig de

overstap naar online self-service

Zodat klantenservice-medewerkers meer tijd hebben voor klanten met vragen

Intro

Leverancier van medische hulpmiddelen BENU Direct, onderdeel van Brocacef, maakt de transitie van offline naar online, met een sterke focus op klanttevredenheid. Door het analyseren en vervolgens vertalen van de bestaande offline processen naar een online portaal, kunnen klanten nu zelfstandig en 24 uur per dag de herhaalbestellingen van hun medische hulpmiddelen gewoon online regelen. Dat scheelt een hoop telefoontjes en tijd die de medewerkers van BENU Direct nu kunnen inzetten voor extra aandacht voor nieuwe klanten en klanten met vragen en problemen.

2016
48
Online klantenportaal
AWS Services
Laravel
PHP
MySQL
Redis
Koppeling met backoffice systeem

De landelijke leverancier van medische hulpmiddelen

BENU Direct is onderdeel van de Brocacef Groep en heeft overeenkomsten met vrijwel alle zorgverzekeraars over het leveren en vergoeden van o.a. diabetes-, incontinentie-, stoma-, en wondmateriaal en drinkvoeding. Om alle BENU direct klanten goed te kunnen blijven bedienen is de transitie van offline naar online ingezet, waarbij perfecte klanttevredenheid het hoogste doel is voor ons én BENU Direct.

‘Proactieve houding, betrokken en kennis van zaken. Typeringen voor de werkwijze van DIJ en daarmee zeer belangrijk voor de goede samenwerking met BENU. Samen werken aan gedegen lange termijn oplossingen.’Dirk Brink - Product Owner Benu Direct

Van telefonische helpdesk naar online klantportaal

BENU Direct wil hun klanten graag voorzien in de behoefte om ook online hun zaken te regelen, maar hoe pak je dat zorgvuldig aan? Hoe sluit je klanten online aan op een intern ERP systeem en zorg je ervoor dat ze tevreden blijven. De huidige, offline klantgerichte processen moeten vertaald worden naar een online klantportaal en dat alles in het tempo van de klant.

Analyseren, transformeren en doorontwikkelen

De bestaande klantgerichte processen van BENU Direct hebben wij geanalyseerd en in kaart gebracht. Om uiteindelijk de vertaling te maken naar softwarematige processen met maatwerk oplossingen die zorgen voor een gebruiksvriendelijk online klantenportaal. Het portaal wisselt data uit met interne softwaresystemen en een aantal externe API’s. Met behulp van logica in het online platform en door middel van verschillende formulieren kunnen alle klanten van BENU Direct zelfstandig allerlei dagelijkse zaken online regelen.

3 applicaties met 1 centrale inlog

De drie verschillende doelgroepen van BENU Direct: consumenten, zorgprofessionals en verzorgingstehuizen, hebben hun eigen applicatie die perfect afgestemd is op hun wensen. Het inloggen van elke klant, ongeacht de doelgroep, wordt op één centrale plek geregeld door middel van een SSO applicatie. Dit zorgt ervoor dat iedere aanpassing aan de SSO applicatie maar één keer gedaan hoeft te worden, in plaats van drie keer. Dat geldt ook voor het design, wat vastgelegd is in één design package die gelinkt is met de applicaties. Wel zo efficiënt en overzichtelijk.

De klanttevredenheid is behouden, maar de telefoon rinkelt een stuk minder

Er zijn tot nu toe 50.000 telefoontjes minder geweest en daaruit blijkt dat de klant zijn weg weet te vinden in het online portaal van BENU Direct. Dit zijn niet alleen consumenten, maar ook zorg professionals waarvoor we extra features hebben geïmplementeerd om het proces te versimpelen. Verzorgingstehuizen vallen ook onder de noemer klant en zij kunnen nu dan ook uit de voeten met het platform. Het aantal aanmeldingen is verhoogd en de klanten zijn tevreden. Zij vinden het portaal gebruiksvriendelijk van begin tot eind, dus missie geslaagd.

AUTOMATISCH TESTEN GEEFT VERTROUWEN

Onze geautomatiseerde acceptance tests, geschreven met behulp van Behat, zorgen ervoor dat we het platform van Benu Direct continu kunnen doorontwikkelen, waarbij we de kans op fouten in de bestaande software minimaliseren.

Acceptance tests zijn relatief eenvoudig te integreren in bestaande systemen en dus de perfecte oplossing voor het reeds bestaande platform van Benu Direct. Alle features, eisen en wensen waaraan het platform moet voldoen leggen we in menselijke taal vast in zo’n acceptance test. Je hebt als klant dus geen technische kennis nodig om samen met onze developers te beoordelen of de test correct is opgesteld en aan jouw eisen voldoet.

Meer weten over testing? Stel je vragen aan onze test engineer Jeroen! Of check zijn blogs over testautomatisering.

Team 1

Dedicated team 1 sprintte 48 sprints tot nu toe voor BENU Direct en werkt nauw samen met de product owner Dirk Brink van BENU Direct om zo snel te kunnen schakelen met alle betrokkenen.

Meer weten? Neem contact met ons op!

Bel ons op 055 750 7811 of email ons op info@dij.digital

Meld je aan voor de DIJ nieuwsbrief

Alles waar we trots op zijn en nog meer, bundelen we op onregelmatige basis in een klapper van een nieuwsbrief. Deze wil je echt niet missen,
meld je daarom snel aan voor onze nieuwsbrief!