Privacyverklaring van DIJ

Privacybeleid

Wij, DIJ, vinden privacy belangrijk. Wij zorgen ervoor dat jouw privacyrechten worden gewaarborgd door zorgvuldig met jouw persoonlijke gegevens (zoals naam, adres, woonplaats, e-mailadres) om te gaan.

In deze Privacyverklaring wordt ons Privacybeleid uitgelegd. Dit Privacybeleid is van toepassing op alle diensten die wij aanbieden. Mocht je toch nog vragen hebben over ons Privacybeleid, ben je van harte welkom bij ons op kantoor of kan je met ons contact opnemen door middel van onderstaande contactgegevens:

DIJ B.V.
Joëlle van Strien
Roggestraat 111,
7311 CC Apeldoorn

Telefoonnummer: 055 750 7811
E-mailadres: info@dij.digital
KvK-nummer: 08177991

Persoonlijke gegevens

Wij verwerken persoonlijke gegevens die door jou vrijwillig aan ons ter beschikking zijn gesteld. Deze persoonlijke gegevens kunnen bestaan uit bijvoorbeeld een voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, geboortedatum en een e-mailadres. De ingevulde gegevens worden slechts gebruikt voor het doel waarvoor zij door jou aan ons zijn verstrekt.

Persoonlijke gegevens van personen jonger van 16 jaar

Wij hebben niet de intentie om persoonlijke gegevens van personen jonger dan 16 jaar te verzamelen. Dit zal alleen worden gedaan indien toestemming is verleend door de ouders of voogd van het kind. Het is niet mogelijk voor DIJ om na te gaan of een persoon ouder is dan 16 jaar. Om die reden wordt ouders aangeraden betrokken te zijn bij de (online)activiteiten van hun kind(eren) om op die manier te voorkomen dat er gegevens over kinderen worden verzameld zonder dat de ouders daarvoor toestemming hebben gegeven. Als ouders ervan overtuigd zijn dat persoonlijke gegevens van hun kind zonder hun toestemming zijn verzameld, neem dan gerust contact met ons op door middel van de contactgegevens die in het begin van deze Privacyverklaring staan weergegeven. Op jouw verzoek zullen de persoonlijke gegevens worden verwijderd.

Bewaartermijn

Jouw persoonlijke gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk. Dat is geheel afhankelijk van het doel waarvoor deze gegevens zijn verzameld. Als je ervoor gekozen hebt om te solliciteren bij DIJ, zullen jouw persoonlijke gegevens voor de duur van tien weken worden bewaard. Je kunt op ieder gewenst moment de door jou verleende toestemming om jouw gegevens in het werving- en selectieproces te laten gebruiken intrekken. Mocht jouw wens zijn dat jouw persoonlijke gegevens worden bewaard in het kader van mogelijkheden in de nabije toekomst, zullen jouw gegevens twee jaar in onze portefeuille worden behouden.

Jouw persoonlijke gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je mag altijd jouw persoonlijke gegevens inzien, of een verzoek doen om deze gegevens te verwijderen of te corrigeren indien zij onjuist zijn opgenomen. Ook kan je in overleg met ons jouw persoonlijke gegevens laten beperken. Daarnaast mag je tegen de verwerking van jouw persoonlijke gegevens bezwaar maken. Op jouw verzoek zullen wij jouw persoonlijke gegevens aan jou overdragen. Dit houdt in dat de persoonlijke gegevens die wij in ons bezit hebben door middel van een computerbestand naar jou of een andere door jouw aangegeven organisatie, zullen worden toegezonden. Aan dit verzoek zullen wij uiterlijk binnen een maand gehoor geven, tenzij dit niet van ons binnen deze termijn kan worden verlangd (bijvoorbeeld op grond van complexiteit). Ook kunnen wij jouw verzoek weigeren als dit onredelijk vaak van ons wordt gevraagd of herhaald, of onevenredig veel inspanning van ons wordt geëist, de privacy van anderen hiermee in gevaar wordt gebracht of wanneer jouw verzoek lastig uitvoerbaar is (denk aan gegevens die zich op onze back-ups bevinden). Het uitvoeren van jouw verzoek zal in principe kosteloos worden gedaan, tenzij dit onevenredig veel inspanning van ons zou vereisen. Wanneer je toestemming hebt gegeven voor de verwerking van jouw persoonlijke gegevens, kan je op ieder gewenst moment deze toestemming bij ons intrekken. Verzoeken zoals wij hierboven hebben genoemd moeten bij ons schriftelijk worden ingediend. Dit kan zowel per e-mailbericht als per post met hantering van bovenstaande contactgegevens in deze Privacyverklaring. Bij de verwerking van jouw verzoek zal door ons worden gevraagd om een kopie van het legitimatiebewijs toe te zenden om jouw identiteit te kunnen vaststellen. Bij het toezenden van een kopie van het legitimatiebewijs zullen wij, ter bescherming van jouw privacy, verzoeken de MRZ (Machine Readable Zone, strook met nummer onderaan uw paspoort), het paspoortnummer en het Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken.

Delen van jouw persoonlijke gegevens

Wij zullen jouw persoonlijke gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst, of als er sprake is van een gerechtvaardigd/algemeen belang, of daarvoor van jou uitdrukkelijk toestemming is verkregen of wanneer dit op basis van de wet dient te gebeuren.

Websites van derden

Onze website bevat op sommige pagina’s verwijzingen naar andere websites in de vorm van een hyperlink. Wij zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor de wijze waarop deze websites jouw persoonlijke gegevens verwerken. Deze Privacyverklaring is niet van toepassing op het gebruik van gegevens op die websites van derden. Op onze website staan een aantal social media pictogrammen. Door op deze pictogrammen te klikken wordt je verwezen naar het account van DIJ bij dat social media netwerk. Om te zien hoe Instagram, Twitter, Facebook en LinkedIn met jouw persoonlijke gegevens omgaat, raden wij je aan de privacyverklaringen van deze netwerken te lezen.

Beveiliging van persoonlijke gegevens

Wij nemen passende maatregelen om verlies, misbruik, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en/of ongeoorloofde wijziging van jouw persoonlijke gegevens tegen te gaan. De bescherming van jouw persoonlijke gegevens wordt door ons serieus genomen. Mocht je van mening zijn of de indruk hebben dat jouw gegevens niet goed beveiligd worden of dat er aanwijzingen zijn van (mogelijk) misbruik, neem dan door middel van bovenstaande contactgegevens contact met ons op. Mocht je alsnog niet tevreden zijn over hoe wij met jouw persoonlijke gegevens omgaan, kan je een klacht indienen bij De Autoriteit Persoonsgegevens in Nederland. Dit kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden ons het recht voor om op ieder gewenst moment ons Privacybeleid te wijzigen om jouw persoonlijke gegevens optimaal te (kunnen) beschermen. Voor de meest actuele Privacyverklaring adviseren wij jou deze pagina op de website van DIJ te raadplegen.

Meld je aan voor de DIJ nieuwsbrief

Alles waar we trots op zijn en nog meer, bundelen we op onregelmatige basis in een klapper van een nieuwsbrief. Deze wil je echt niet missen,
meld je daarom snel aan voor onze nieuwsbrief!

Cookieverklaring

Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren. Door op "Accepteren" te klikken, gaat u akkoord met het gebruik van alle cookies.